Planerade kullar

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Röjas första valpkull planeras våren/sommaren 2021